Nainstalujte si Flash Player a spatříte video.
**Návrat**

 

ANGLIČTINA  - pro děti od 4 let a dospělé,přípravy ke státní maturitní zkoušce 
NĚMČINA   - pro děti a dospělé
RUŠTINA  - pro děti a dospělé
FRANCOUZŠTINA  - pro děti a dospělé

Doučování : z ČJ a Ma ( ZŠ, SŠ, VŠ) , individuální přístup.
NOVINKA :
Individuální výuka AJ  pro děti s dyslexií a dysgrafií ( max.2 děti ve skupině )

Přihláška     zde:

     

   

 

 

 

                 

Stručné informace: 

Děti lze do kurzu přihlásit individuálně. Není nutné tvořit skupinku.K novému klientovi přiřadíme  další 3 děti stejné úrovně a věku.

 

      

     

 

     


 

     
     

   
Seznámení s výukou od 4.let věku do 3.třídy ZŠ     

Délka výukové hodiny je 60 min . Výuka probíhá hravou formou .Celá hodina se skládá z názorných ukázek a jejich zpětných činností. Děti poznávají cizí jazyk prostřednictvím her,soutěží, pohybových aktivit, písniček, příběhů , DVD, video ukázek z internetu apod. Téměř v každé hodině děti poslouchají nahrávky namluvené rodilým mluvčím. Z dětí se stávají učitelé, čímž vzrůstá jejich motivace k lepším výkonům.

Již od 1 hodiny jsou děti vedeny k aktivnímu používání cizího jazyka v běžných životních situacích. Probraná látka z 1 hodiny se min.2 x opakuje a postupně se přidávají nové znalosti. Děti obdrží výukový šanon, do kterého si postupně vkládají získané materiály z každé hodiny.
 

Pokud z jakýchkoli důvodů není možné , aby se malý klient účastnil výuky např. z důvodu nemoci, rodinného výletu,  lze si  hodinu ve stejném týdnu či v jakémkoliv jiném týdnu, nahradit návštěvou v jiné skupině stejného věku. Snažíme se nabídnout rodičům min. 3 náhradní termíny. Pokud si děti nestihnou vybrat náhradní termíny do konce školního roku, automaticky se dětem zmeškané hodiny převádí do následujícího školního roku. V průběhu kurzu se rodiče mohou kdykoliv informovat o dovednostech a pokrocích svého dítěte. 

K výuce malých dětí nevyužíváme žádné učebnice či kopie z jiných knih, pouze vlastní zpracované materiály.

K výuce používáme velké množství různých prezentací , zpracovaných v Power Pointu.
Viz níže: prezentace pro malé děti

malé děti 3.tř ZŠ malé děti
       
Děti, si ukládají získané kopie do šanonu.    
      

UKÁZKA děti ve školce : zde:   zde:     zde:   zde:   zde:   zde:  

  

        
     

Seznámení s výukou od 3.- 9.tř ZŠ 

Využíváme dětskou dravost být lepší. Děti vytvářejí mnohdy úžasné a praktické věty již ve 3.tř. Učitel v hodině figuruje jako vypravěč. Vypráví dramatické příběhy.
Nemyslíme si, že většina  témat z běžně používaných anglických učebnic jsou praktická.

Vyskytují se tam konverzační témata, které většinou děti téměř nikdy v budoucnu nevyužijí. Děti dávají přednost skutečným,napínavým  a akčním příběhům. Situacím, do kterých se mohou  sami dostat.  Pokud se stane nějaká živelná pohroma během jejich rodinného výletu či dovolené, či záchrana nejlepšího kamaráda před potenciálním nebezpečím. Toto bývají témata , které děti  vyhledávají, rádi řeší a společně spolupracují na jejich řešení. Skutečně o nich přemýšlejí a nacházejí v nich smysl. 

Toto je důvod, proč z 90% nevyužíváme učebnice a nedržíme krok se školní výukou a zároveň nechceme být ve všem první. Studování a učení se cizímu jazyku je v mnoha případech celoživotní záležitostí. 

Není pro nás důležité, zvládnout  veškerou předepsanou roční látku, za každých okolností. Je pro nás velice důležité děti dlouhodobě motivovat a nechat je pracovat tak, aby měly skutečně dobrý pocit na konci  každé hodiny.

Domácí úkoly z 99% nezadáváme. Pouze doporučíme dobrovolné zopakování. Dnešní děti jsou velmi houževnaté a mají velké množství mimoškolních zájmů. Rádi dětem doporučíme  zajímavý a kvalitně namluvený film či pohádku  vhodný pro konkrétní  věkovou kategorii. 

Pokud děti mají výuku angličtiny např. od 14.00 do 15.00 a škola jim končí dříve, mohou děti  přijít ihned po škole  do učebny např: ve 13.00.  V plážovém domečku si děti  mohou  odpočinout, do té doby, dokud nezačne jejich hodina. Velké množství dětí tuto možnost využívá. Pro rodiče je to velmi bezpečná varianta.Využíváme výborné a kvalitní video ukázky z internetu,  pro konverzaci jak se staršími tak i s nejmladšími dětmi.  Viz.ukázky níže.

           
Video zde   Video zde:   Video zde:    

 

      
Video zde:    Video zde:   Video zde:   1) 7 let - Adrianka zde:   zde:  zde:  

Mummy is hiking in the forest in New Zealand.Daddy is snowboarding in the mountains in Canada. I am swimming with dolphins in the ocean in Australia. We are walking on the beach in Mexico.  etc...

     
     

Stručně ke gramatice:

Již ve 3.tř učíme děti porozumět kladným, záporným a tázacím větám slovesa TO BE. Po zvládnutí látky se důkladně zaměřujeme na „Existenční vazbu“ .
Opět kladné, záporné a tázací věty.

There is - Tam je

There are - Tam jsou

V průběhu těchto časů je dětem vysvětlována doplňková gramatika např:

………good at / bad at .....

K této látce se zlehka pojí „Přítomný průběhový čas“.

V závěru roku pokud jsou děti zcela  připravené přijmout nové rozsáhlé gramatické znalosti seznamujeme děti  s „Present Simple.“

Přednáška o Austrálii.

           
           

 

Přednáška o Dubaji.
Děkujeme Ditě Osman , za skvělý zážitek z přednášky. 

           
           


Více zajímavých informacích o Dubaji najdete pod heslem viz níže:

 

 
Přednáška o Novém Zélandu :

              
        zde:    


Zobrazeno 4910 krát