Výlet do Anglie

CAMBRIDGE, OXFORD,STONEHENGE,WARWICK

STRATFORD,WINSDOR,BITEVNÍ LOĎ HMS BELFAST, BATH - ŘÍMSKÉ MĚSTO, AVEBURY, LONDON

       

 6 denní zájezd

Termín: dle domluvy

Doprava: luxusním autobusem s videem. Odjezd 1. den v ranních hodinách, návrat 6. den ve večerních hodinách (čas, místo odjezdu a příjezdu dle domluvy).

Ubytování: 3 x v anglických rodinách.

Stravování: z vlastních zdrojů. V anglických rodinách bude poskytnuta 3 x snídaně a večeře (3 polopenze). Občerstvení (káva, čaj a limo) bude možné zakoupit v autobuse za Kč.

Program:

1. den průjezd SRN, Belgií do Francie.

2. den v ranních hodinách Eurotunnelem nebo trajektem přes kanál La Manche do Anglie. Příjezd do Londýna - pěší okruh za pamětihodnostmi, návštěva katedrály sv. Pavla s případným výstupem do věže s výhledem na Londýn, kolem Monumentu k pevnosti Tower a k mostu Tower Bridge. Odjezd na ubytování do anglických rodin.

3. den po snídani odjezd do Stratfordu - prohlídka jednoho z nejznámějších turistických středisek Anglie, rodiště W. Shakespeara. Přejezd do městečka Warwick - jeden z nejkrásnějších středověkých hradů v Anglii. Přejezd do Oxfordu - univerzitní město s řadou historických domů, parků a univerzitních budov. Návrat na ubytování do anglických rodin.

4. den po snídani odjezd do města Salisbury - prohlídka malebného centra, návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v celé Anglii. Zastávka ve Stonehenge - nejznámější prehistorické kultovní místo v Anglii. Přejezd k Westbury - jeden z největších křídových koní v Anglii. Návštěva města Bath - nejznámější anglické lázně. Návrat na ubytování do anglických rodin.

5. den po snídani odjezd do Windsoru - prohlídka starobylého města se zámkem a parkem, sídla anglických panovníků. Přejezd do Londýna k dokončení prohlídky pamětihodností. Návštěva muzea voskových figur Madame Tussauds, Big Ben s parlamentem, Westminster Abbey, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Downing Street, Horse Guards, náměstí Leicester Square, Picadilly Circus a další. Večer odjezd k Eurotunnelu nebo na trajekt.

6. den průjezd Francií, Belgií a SRN. Návrat do ČR.

Cena: 7 690

V ceně je doprava včetně Eurotunnelu (trajektu), pojištění cestovní kanceláře, pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění rozšířené o storno, průvodce, ubytování v anglických rodinách a 3 polopenze. V ceně není vstupné do objektů. Na vstupy do objektů doporučujeme směnit cca 70 GBP (do 18 let) / 95 GBP (přes 18 let).

Platba: hotově, složenkou, bankovním převodem nebo fakturou (např. příspěvky organizací). Termín pro zálohu a doplatek dle domluvy.

Upozornění: platnost pasu musí být minimálně ještě 6 měsíců po datu vjezdu do Anglie! Zájezd splňuje pokyny ministra školství k výjezdům základních a středních škol do zahraničí.